Přihlášení

SEIKO Flowcontrol

Inspekce při aplikaci protikorozní ochrany potrubních dílů v pro zhotovitele SEIKO Flowcontrol pro zákazníka Fiscal Instrumentation a projekt Talisman Sinopec Cawdor dle NORSOK M-501