Přihlášení

Reference

protikorozní ochrana mostního zábradelního svodidla – dálnice D3
protikorozní ochrana mostního zábradelního svodidla – dálnice D3

Dopravní stavby

 • Odborný dozor investora se specializací na protikorozní ochranu při obnově protikorozní ochrany mostní ocelové konstrukce v km 103,854 trati Valašské Meziříčí – Frýdek – Místek, SO 02
 • Odborný dozor investora se specializací na protikorozní ochranu při výstavbě Silničním okruhu kolem Prahy stavby 512, 513, 514
 • Odborný dozor investora se specializací na protikorozní ochranu při výstavbě Velkého městského okruhu v Brně
 • Odborný dozor investora se specializací na protikorozní ochranu při výstavbě dálnice D47
 • Odborný dozor investora se specializací na protikorozní ochranu při výstavbě dálnice D11, úsek D1104, D1105
 • Odborný dozor investora se specializací na protikorozní ochranu při výstavbě dálnice D3 Mezno-Chotoviny
 • Odborný dozor investora se specializací na protikorozní ochranu při výstavbě D8 0805
 • Odborný dozor investora se specializací na protikorozní ochranu při výstavbě mostních objektů SO K217 dálnice D8, SO 0807/II K-Hraniční most
 • TDI se specializací na ocelové konstrukce a na protikorozní ochranu ocelových konstrukcí při výstavbě mostních objektů SO 206.2, R35 Sedlice – Opatovice, estakáda na silnici R35 v km 3,15 – 4,10
 • TDI se specializací na protikorozní ochranu ocelových konstrukcí při modernizaci dálnice D1 - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov
 • TDI se specializací na ocelové konstrukce a na protikorozní ochranu ocelových konstrukcí při modernizaci dálnice D1 - úsek 15, EXIT 112 Jihlava - EXIT 119 Velký Beranov
 • TDI se specializací na ocelové konstrukce a na protikorozní ochranu ocelových konstrukcí při modernizaci dálnice D1 - úsek 21, EXIT 153 Lhotka - EXIT 162 Velká Bíteš
 • TDI se specializací na ocelové konstrukce a na protikorozní ochranu ocelových konstrukcí při modernizaci dálnice D1 - úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš - EXIT 168 Devět křížů
 • TDI se specializací na ocelové konstrukce a na protikorozní ochranu ocelových konstrukcí při opravě mostu ev.č. 8-053, I/8 Teplice
 • TDI se specializací na ocelové konstrukce a na protikorozní ochranu ocelových konstrukcí při výstavbě mostu přes údolí Chomutovky, I/27 Velemyšleves - obchvat a přemostění Chomutovky
 • TDI se specializací na ocelové konstrukce a na protikorozní ochranu ocelových konstrukcí při výstavbě silnice R4, část Skalka – křižovatka II/118
 • TDI se specializací na ocelové konstrukce a na protikorozní ochranu ocelových konstrukcí při modernizaci dálnice D46 MÚK Olšany
 • TDI se specializací na protikorozní ochranu při výstavbě I/11 Opava, severní obchvat - východní část
 • Odborný dozor se specializací na protikorozní ochranu ocelových konstrukcí pro hlavního zhotovitele mmcité + a.s. při výstavbě protihlukových stěn, SO 271, Silnice I/11 Oldřichovice – Bystřice
 • Odborný dozor investora se specializací na protikorozní ochranu při opravě Tyršova mostu v Litoměřicích
 • Odborný dozor investora se specializací na protikorozní ochranu při výstavbě mostů v Korozlukách , Komořanech, Ústí nad Labem-průtahu Žižkovou ulicí, mostu přes Lužnici v Zářečí, mostu přes Svratku v Brně
 • Odborný dozor investora se specializací na ocelové konstrukce a protikorozní ochranu při výstavbě lávek pro pěší na ul. Patočkově v Praze, přes Radbuzu v Plzni
 • Odborný dozor se specializací na protikorozní ochranu pro hlavního zhotovitele při výstavbě obchvatu Ostrova nad Ohří
 • Odborný dozor se specializací na protikorozní ochranu na mostních objektech z ocelových trub z vlnitého plechu pro Viacon CZ
 • Odborný dozor se specializací na protikorozní ochranu pro hlavního zhotovitele při výstavbě lávek přes Jizeru v Mladé Boleslavi, přes Sázavu ve Zruči nad Sázavou
 • Odborný dozor se specializací na ocelové konstrukce a na protikorozní ochranu pro hlavního zhotovitele při výstavbě mostu přes údolí potoka Ohrozima v Mokrých Lazcích

Průmyslové stavby

 • Odborný dozor investora se specializací na ocelové konstrukce a protikorozní ochranu při výstavbě spalovny průmyslových odpadů, při obnově adiabatické nitrace benzenu, při výstavbě a opravách rekoncentrace HNO3, intenzifikace anilínu, zásobníků N2 a vzduchu, potrubních a energo mostů pro BorsodChem MCHZ Ostrava
 • Odborný dozor se specializací na protikorozní ochranu pro hlavního zhotovitele při výstavbě ECKG Kladno pro ABB Alstom Power Czech s.r.o.
 • Odborný dozor investora se specializací na protikorozní ochranu při výstavbě fluidního kotle FK 32 pro CINERGY GLOBAL RESOURCES MORAVSKÉ TEPLÁRNY, a.s. Zlín
 • Odborný dozor se specializací na protikorozní ochranu pro hlavního zhotovitele při výstavbě OK budovy fluidního kotle a vzduchotechnických zařízení fluidního kotle Teplárny Plzeň pro ABB ENS Brno
 • Odborný dozor se specializací na protikorozní ochranu pro hlavního zhotovitele při výstavbě nádrží vápence v Teplárně Plzeň
 • Odborný dozor investora při obnově povrchové ochrany tlačných šachet TG1 a TG2 VD Lipno
 • Korozní průzkum, měření úbytků materiálu a odborný dozor zhotovitele při obnově povrchové ochrany přivaděčů pitné vody na Želivce
 • Korozní průzkum, měření úbytků materiálu a odborný dozor investora při obnově povrchové ochrany potrubí chladící vody v pro Dalkia Česká republika, a.s., závod Elektrárna Třebovice
 • Korozní průzkum, měření tloušťky ocelových stěn předloh koksárenských baterií 7 a 9 – OKK Koksovna
 • Posouzení stavu vzorků ochranných povlaků ve vodních přivaděčích PVE Dlouhé Stráně
 • Posouzení korozního stavu česel včetně nosníků a vtokového objektu hydraulického okruhu MVE Kníničky
 • Odborný dozor se specializací na protikorozní ochranu pro zhotovitele při výstavbě FCC projektu v Kaučuku Kralupy nad Vltavou
 • Odborný dozor investora se specializací na protikorozní ochranu při realizaci opravy plynojemu č. 2, hutního kyslíkojemu a potrubí hlavních plynových řádů na závodě 4-Energetika ISPAT NOVÁ HUŤ, a.s. Ostrava
 • Odborný dozor investora se specializací na protikorozní ochranu při opravě VP-plynojemu a vodojemu v Třineckých železárnách
 • Konzultační a poradenská činnost, vypracování nátěrových systémů v PKO a zpracování zásad opatření ochrany před bludnými proudy pro projektovou dokumentaci závodu TPCA CAR v lokalitě Kolín - Ovčáry
 • Odborný dozor investora se specializací na protikorozní ochranu při opravě absorberu a čiřiče pro Příbramskou teplárenskou a.s.
 • Odborný dozor investora se specializací na protikorozní ochranu při opravě usazovacích nádrží a podpěrné OK vodovodního přivaděče DN600 přes řeku Lučinu pro Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
 • Odborný dozor se specializací na protikorozní ochranu pro hlavního zhotovitele při opravě nátěrů zásobníků vodíku ve Válcovnách plechu F-M" pro Messer Technogas s.r.o.
 • Odborný dozor se specializací na protikorozní ochranu pro hlavního zhotovitele při renovaci protikorozní ochrany potrubních rozvodů a pomocných ocelových konstrukcích v areálu předávací stanice Lanžhot společnosti NET4GAS s.r.o.
 • Odborný dozor zákazníka FOSTER WHEELER se specializací na protikorozní ochranu při výstavbě energetického bloku K7 v Kladně
 • Odborný dozor zákazníka FOSTER WHEELER se specializací na ocelové konstrukce a protikorozní ochranu při výstavbě kotelny v Lundu (Švédsko)
 • Odborná přejímka kvality ocelové konstrukce a protikorozní ochrany DRIVER SKID v zastoupení firmy CB&I – námořního projektu pro STATOIL v areálu firmy FURED-GEP ve městě Tiszafured v Maďarsku
 • Posouzení nátěrů na komínech č.2 a 3 pro BETOCHEM s.r.o.
 • Odborný dozor se specializací na protikorozní ochranu dílů potrubí pro velkokapacitní zásobníky PHM v Loukově v areálu firmy ČEPRO a.s. pro Josef Doležal s.r.o.
 • Odborný dozor se specializací na protikorozní ochranu při obnově nátěrů tlačné šachty TG2 - VD Lipno pro AVE-servis, spol. s.r.o.
 • Odborný dozor investora se specializací na protikorozni ochranu opravy nátěru ocelové konstrukce budovy 001 Jeremenko pro společnost DIAMO, státní podnik
 • Korozní posouzení ve výrobních zařízeních HYUNDAI, SUNGWOO, DAIDO METAL pro TAKENAKA Europe GmbH.
 • Inspekce protikorozní ochrany pro prostředí C5M na výrobcích z plechů pro firmu Ingersol Rand, projekt ASG 3359, zhotovitele Smart Painting s.r.o.
 • Přejímka kvality protikorozní ochrany potrubních dílů pro zhotovitele SEIKO Flowcontrol pro zákazníka Aker Solutions a projekt  DSME - DAEWOO SHIPBUILDING& MARINE ENGINEERING Co dle NORSOK M-501
 • Inspekce při aplikaci protikorozní ochrany potrubních dílů v pro zhotovitele SEIKO Flowcontrol pro zákazníka Fiscal Instrumentation a projekt Talisman Sinopec Cawdor dle NORSOK M-501
 • Inspekce kvality protikorozní ochrany ventilů v zastoupení firmy Intertek a CB&I – námořního projektu pro projekt  DSME - DAEWOO SHIPBUILDING& MARINE ENGINEERING v areálu firmy EMERSON ve městech Szekesfehervar v Maďarsku a Cernay ve Francii dle NORSOK M-501

Veřejné stavby

 • Posouzení stavu povrchové ochrany Městských lázní Ostrava a bazénu ZŠ gen. Píky pro Magistrát města Ostrava
 • Odborný dozor investora se specializací na protikorozní ochranu při obnově PKO při opravě veřejného bazénu v Chebu
 • Posouzení nátěrů oceloskleněné fasády KUC Zlín pro mmcité + a.s.
 • Posouzení nátěrů supermarketu TESCO - Ostrava Hrabová pro TESCO STORES ČR a.s.
 • Posouzení nátěry NKP Důl Jeremenko – těžní budova pro DIAMO s.p.
 • Dozor při provádění rekonstrukce nátěrů VP1 dolní oblast Vítkovice pro SUBTERRA a.s.
 • Posouzení protipožárních nátěrů Maint Point Karlín - Praha pro ATA Engineering CZ s.r.o.
 • Supervize obnovy nátěrů lávky přes řeku Moravu pro MěÚ Uherský Ostroh

Požární dozory

 • Požární dozory při práci s otevřeným ohněm v areálech OKK Koksovny a.s.