Přihlášení

Projekty z poslední doby

Čtvrtek, Leden 4, 2018 - 17:22
Odborný dozor se specializací na ocelové konstrukce a na protikorozní ochranu ocelových konstrukcí v zastoupení firmy ARCADIS (TDI) při výstavbě mostu přes údolí Chomutovky, I/27 Velemyšleves - obchvat a přemostění Chomutovky
Středa, Duben 27, 2016 - 10:57

Inspekce kvality protikorozní ochrany ventilů v zastoupení firmy Intertek a CB&I – ná...

Středa, Duben 27, 2016 - 10:51

Inspekce při aplikaci protikorozní ochrany potrubních dílů v pro zhotovitele SEIKO Flowcontrol...

Úterý, Říjen 1, 2013 - 07:05

Přejímka kvality ocelové konstrukce a protikorozní ochrany DRIVER SKID v zastoupení CB...

Naše činnost

Od doby svého vzniku roku 1998 se specializujeme na kompletní kontrolní, zkušební a poradenskou činnost v oblasti povrchové ochrany, provádění ocelových konstrukcí, provádění ochranných povlaků a povlaků na betony. V letech 2011-2012 jsme rozšířili svou činnost o komplexní služby v požární ochraně a BOZP.

Základní činnosti naší společnosti jsou - INŽENÝRSKÁ, PORADENSKÁ A INSPEKČNÍ ČINNOST v oblastech:

PROTIKOROZNÍ OCHRANA

Provádíme posouzení povrchů určených pro protikorozní ochranu, doporučíme Vám vhodnou techniku pro čištění ocelových povrchů, navrhneme metodu pro přípravu povrchu, doporučíme vhodný nátěrový systém na ocelovou konstrukci dle zadaných požadavků.

 
POŽÁRNÍ OCHRANA PO A BOZP

KONTROL SERVIS poskytuje komplexní služby v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně poradenství, odborného servisu. Dále se zabýváme prodejem hasicích přístrojů a požárně bezpečnostních zařízení (PBZ) včetně provádění jejich revizí.

OCELOVÉ KONSTRUKCE

Provádíme posouzení vhodnosti použití ocelové konstrukce, zda je použita k daným účelům ocel správného chemického složení, odpovídajících vlastností.

Na základě dlouholetých praktických znalostí získaných při přejímkách konstrukcí rozličných typů   jsou schopni naši pracovníci velmi přesně stanovit požadované parametry ochrany a konstrukčního provedení prvků včetně spojů.

OCHRANNÉ POVLAKY

Poskytujeme technickou pomoc při provádění výběru, posuzování a nakupování ochranných povlaků a výstelek.